Find rooms
From:
Till:
Adults
Children
From
Till

Paliec 3 naktis De Lux numurā un ceturto nakti saņem par brīvu!

Rezervējiet De Lux numuru vienā no Autosole Hotel Goup viesnīcām mūsu mājas lapā vismaz uz 3 naktīm un ceturto nakti mēs piedāvāsim palikt par brīvu!

Piedāvājums attiecās uz rezervāciju, kas veikta mūsu mājas lapā
Piedāvājums ir spēkā līdz 2013.gada 1.decembrim.
Iebraukšana viesnīcā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.novembrim.
Rezervācija tiek veikta bez priekšapmaksas, bet norādot kredītkartes numuru un derīguma termiņu.
Rezervāciju ir iespējams atcelt bezmaksas 7 dienas pirms iebraukšanas datuma līdz plkst. 12:00 pēc vietējā laika.
Ja rezervācija tiek atcelta 3-6  dienas pirms iebraukšanas datuma līdz plkst 12:00 pēc vietēja laika, tiks ieturēti 50% no pilnas rezervācijas maksas par visu periodu.
Ja rezervacija tiek atcelta vēlāk nekā 3 dienas pirms viesa iebraukšanas datuma līdz plkst.12:00,  vai viesa neiebraukšanas gadījumā, viesnīcas zaudējumu segšanai tiks ieturēti 100% no pilnas rezervācijas maksas par visu periodu.
Piedāvājums ir ierobežots un ir atkarīgas no numuru pieejamības.
Šīs piedāvājums nav piemērojams attiecībā uz grupām, un to nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem.
Atcelšanas noteikumi, piedāvājuma laika periods, cenas, viesnīcas, uz ko šīs piedāvājums attiecās, var mainīties bez iepriekšējā brīdinājuma.

Īpašā komforta mīlētājiem

Rezervējot De Lux numuru vienā no Autosole Hotel Goup viesnīcām, patīkamam vakaram numurā mēs sarūpēsim saldo pārstaigumu un šampanieti.

Piedāvājums attiecās uz rezervāciju, kas veikta mūsu mājas lapā
Šis piedāvājums ir aktīvs no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.novembrim.
Rezervācija tiek veikta bez priekšapmaksas, bet norādot kredītkartes numuru un derīguma termiņu.
Rezervāciju ir iespējams atcelt bezmaksas 1 dienu pirms iebraukšanas datuma līdz plkst. 12:00 pēc vietējā laika.
Rezervācijas atcelšanas vai vies neiebraukšanas gadījumā viesnīcas zaudējumu segšanai tiks ieturēti 100% no naudas summas par pirmo nakti.